Op 15 september verschijnt het rijk geïllustreerde boek 40 jaar, 40 verhalen. Chileense vluchtelingen en solidariteit. Daarin zijn zeer uiteenlopende (levens)verhalen opgetekend van veertig mensen, bijna even veel vrouwen als mannen en van verschillende generaties. Van de geïnterviewden zijn de helft Chilenen die in Nederland zijn gebleven en een kwart naar Chili teruggekeerde Chilenen. De overige verhalen komen van mannen en vrouwen uit de Nederlandse solidariteitsbeweging. Deze verhalen geven samen een boeiend mozaïek van een kleine, maar opvallende en zichtbare ballingengemeenschap die ontstond in een tijd dat vluchtelingen in Nederland nog welkom waren.

Vorm  


Eindredactie